Type: Investeerder zoeken Regio: Alle regio's Zakelijke sector: Energie industrie Grenswaarden: 50.001 -100.000 EUR Jaarlijks rendement: 5%
0 overgebleven dagen
1144 inspektie

Zonne energie projekt Amersfoort

Het betreft een zonne-energie project op de daken van een lokale onderneming die ook de geproduceerde duurzame energie zal afnemen. Het project beschikt reeds over alle noodzakelijke vergunningen, SDE subsidie en commerciële contracten. Zodra deze financieringscampagne afgerond is zal de bouw van het project van start gaan, naar verwachting zal het project binnen enkele weken gerealiseerd zijn.

De onderneming, eigenaar van de daken, zal zelf een significant deel van de investeringssom inbrengen als eigen vermogen maar wil daarnaast particulieren de mogelijkheid bieden om mee te investeren.

Hiertoe zal het project een senior obligatielening uitgeven. Deze obligatielening zal de enige vreemd vermogen financiering op het project zijn. Na betaling van de operationele kosten (zoals technisch onderhoud) zal betaling van rente en aflossing op de senior obligatielening prioriteit hebben. Hiermee kent de obligatielening een lager risicoprofiel dan een (aan bankfinanciering) achtergestelde lening

Min. Investering 500 € Rente 4-6% Investeringstijd: tot 31-12-2015Neem contact op met de adverteerder
landkeuze geannuleerd Kies een land!
zoeken geannuleerd zoek alles!
Aanmelden
Vergeten wachtwoord