A.V.

Algemene voorwaarden (AV) van International Investor-Partner Ltd.

De contractuele relatie tussen International InvestorPartner Ltd. (hierna "operator" genoemd) en de gebruiker die de online dienstverleningen (presenteren van zakelijke advertenties) op de site  www.investorpartner.nl  respectievelijk onze partnersites benut (hierna “gebruiker”) gelden uitsluitend de volgende voorwaarden, Afwijkende algemene voorwaarden van de gebruiker gelden niet, ook niet wanneer de operator ze niet duidelijk tegenspreekt.

I. Algemene Voorschriften


1.       
Vanuit het oogpunt van de algemene voorwaarden, gebruiker is ieder natuurlijk persoon  die meer dan 18 jaar oud is of andere economische organisatie die
-  zich registreert op de site www.investorpartner.nl  (of op haar partnersites) - advertenties presenteert op de site www.investorpartner.nl  (of op haar partnersites) - een aanbieding doet op de site www.investorpartner.nl  (of op haar partnersites)                 

2.       De gebruiker met instemming van de AV aanvaardt de hierstaande voorwaarden en ook de privacyrichtlijnen, die bijlage is van de AV.
De gebruiker is verplicht, dat hij echte bestaande gegevens gebruikt.  Als de
operator, de informatie heeft  dat een aantal van de gegeven gegevens (ook) niet bestaande onderdelen bevat, heeft hij het recht, de toegang van de gebruiker deels of geheel te beperken. 

3.       Met het gebruik van de dienstverlening komt tussen de operator en de gebruiker een online contract tot stand naar E-commerce tot stand. 

4.       De operator heeft het recht deze AV  eenzijdig te veranderen. De operator moet daarna de gebruiker informeren. De informatie kan op de site worden geplaatst of per email naar de gebruiker worden gezonden. Gebruik van de dienstverlening na de veranderingen betekend automatisch toestemming van de nieuwe AV.

5.       Voor de gebruiker ontwikkelt de operator na het plaatsen van de advertentie een eigen profiel, van de door de gebruiker aangegeven e-mailades en paswoord als eigen identificaties.


6.       Het eigen profiel van de gebruiker is bereikbaar:
-     met de ingang van de aktivisierenden oppervlak (na de activering scherm van de advetentie waarover de operator een e-mail stuurt) of
-     of e-mail en wachtwoord opgegeven door de gebruiker, de gebruiker account-ID. De verwijdering van het gebruikersaccount beëindigd de relatie met de AV regeling.

II. De verantwoording van de operator

1.       De operator levert zijn diensten aan www.investorpartner.nl  als handelaar, conform de  E-commerce voorschriften en richtlinien. De operator niet verantwoordelijk  voor alle vormen van zaken en contracten die tussen de gebruikers tot stand komen. De operator is niet  verantwoordelijk   voor de kwaliteit, voor de zekerheid, voor de rechtmatigheid van de producten/diensten van de gebruiker. De operator kan niet garanderen, dat de onderlinge transacties tussen de gebruikers werklijk kunnen worden gerealiseerd.
   

2.       De operator neemt niet deel aan de juridische, zakelijke, discussies over de transacties en realisaties.       
De gebruikers bevrijden de operator van enige schadevergoeding-, vorderingeisen.

3. .     De operator heeft het recht, de gegeven informatie van de gebruiker aan www.investorpartner.nl (of haar partnersites) te controleren, maar de operator is niet verplicht om naar onrechtmatige  inhoud te zoeken.
De gebruiker moet indien nodig de aan www.investorpartner.nl (of haar partnersites) gegevens informatie wijzigen of verwijderen.

4.       De gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn geactiveerde advertentie.

5.       Op de Site www.investorpartner.nl (en haar partnersites) mag de gebruiker geen advertenties met  onrechtmatige  Inhoud acriveren (Bijvoorbeeld de persoonlijke of speziale gegevens van derde personen, commentaren, fotos, geest producten (zonder toestemming).
De gebruiker mag de rechten van derde pesonen  en de wettelijke regels niet direct of indirect kwetsen (bijv. aanleiding voor strafbare feiten)
          

6.       Wanneer in verband met de, door de gebruiker geactiveerde  advertentieinhoud een derde persoon, een autotiteit of rechtbank een strafzaak begint, moet de gebruiker alle met de strafzaak verbonden kosten en herstelkosten voor haar rekening nemen. De gebruiker is verplicht, om bij een door zijn toedoen veroorzaakte onrechtmatigheid, de operator te vrijwaarden en goodwill schaden die uit die onrechtmatigheid kunnen ontstaan te beperken.


7.       Wanneer de door de gebruiker geactiveerde advertentieinhoud onrechtmatig is, heeft de operator, volgens de E-commerce richtlijnen, het recht de onrechtmatige advertentieinhoud te verwijderen.


III. Verboden advertenties en beperkingen.

1.       De geactiveerde advertentie mag geen inhoud hebben,  die volgens wettelijke en ethische regels verboden is. Respectievelijk wat het moraal, zeden en wetten kan beschadigen. Op de site www.investorpartner.nl (en haar partnersites) is het uitdrukkelijk verboden producten/diensten aan te bieden, die de wettelijke regels overtreden. Zulke producten en diensten zijn o.a.:
 -  Gevaarlijke chemische stoffen, in het bijzonder vuurgevaarlijke en explosieve stoffen;
-  Medicamenten, drugs of alle andere stoffen, waar veranderde bewustzijn toestanden kunnen optreden;        
-  Alkoholien, met uitzondering van speciale voor verzamelaars waardevolle alkoholien met goede kwaliteit;
 -  Gestolen of uit strafbare handelingen stammende of onrechtmatige verkoopbare producten;
-  Valse of vervalste producten ( bijvoorbeeld producten met vervalste merknamen)
-  Produkten, die de verschijning van vervalste merknamen of herkomst helpen. -  Produkten, die zelf of door de verschijning dat recht van een derde persoon beschadigd onder andere door misbruik met trademark, copyricht, patent of met persoonlijke-/pieteitsrecht.
         
-  Vervalst of gecopieerd exemplaar van een onder copyright staand product, respectievelijk diensten en software.          
-  Organen of weefsels
-  Vergunningsplichtige wapens, vuurwapens, explosieven, brandbare stoffen en pirotechnische Stoffen en apparaten (vuurwerk), of waarvan de bestanddelen voor openbare veiligheid  gevaarlijk zijn en waarvoor online verkoop verboden is. Ook niet vergunningsplichtige wapens zoals ninjasterren, stileto’s, electrische schokkers, vipers, boxbeugels, nundjaku, gasspray met meer als 20 gram vulstof enz.             
-  Waardepapieren of andere financiele middelen waarmee men kan investeren of geldbeleggen, uitgesloten duidelijk herkenbare waardepapieren, die geen waarde meer hebben en geschikt zijn voor verzamelaars.
         
-  Credietkaarten, bankkaarten of alle andere niet overdraagbare geld opneembare en betalingsmiddelen, uitgesloten met die men niet  meer kan kopen of opnemen en geschikt zijn voor verzamelaars;
-  Niet ingevulde (garantie) certificaten, paspoorten, persoonsbewijzen, diploma’s  en ongeactiveerde vignettes;         
-  Alle produkten of teksten die haat, racisme en konflikten tussen nationaliteiten bevatten;                    
-  Alle produkten of teksten die persoonlijke rechten van en of meerdere personen aan tasten of beschadigen;
-  Virussen, trojanische of andere nadelige software
-  Aktiverende codes, CD-sleutels, registratienummers of paswoorden zonder de originele Software
-  Decoderkaarten voor TV en radioabonnementen en alle apparaten die daarvoor nodig zijn zenders illegaal te dekoderen;
-  Websites, FTP-servers of linken tot de vorming van illegale producten of informaties over de toegang tot deze producten.
-  Gebruikersnamen en paswoorden voor online diensten;
-  Lijsten met persoonlijke gegevens,emailadressen of uitnodigingen tot sociale marketingplatformen (gmail, facebook etc.)
 -  Alle systemen, die geluk- en weddenschapspelen bevatten of die hulp deze systemen aanbieden.
 -  Sexuelle diensten

2.       Verboden is om advertenties te activeren , die de goodwill en de zakelijke belangen van de operator of eigenaar beschadigen of kunnen beschadigen. In het bijzonder de beoordeling van zijn diensten en producten. 

3.       Verboden is:
- Het gebruik van alle toepassingsmogelijkheden functionaliteit van de site www.investorpartner.nl te veanderen of te beinvloeden.
 - Zulke  toepassingsmogelijkheden te benutten, die het onrechtmatige gebruik van de diensten van www.investorpartner.nl bevorderd, of die de bereikbaarheid van bepaalde informatische omgeving beinvloed (hardware en software)
-  Het onrechtmatige gebruik van diensten, een gebruik van diensten niet conform de AV.;
-  Advertenties voor niet concrete produkten of diensten
-  Vermelding van websites, email adressen, telefoonnummers in de advertentieinhoud  De contactgegevens mogen alleen in bepaalde velden worden geplaatst
-  Alle activiteiten, die in het algemeen het recht van en derde persoon of de operator beschadigen.

In geval een advertentie inhoud, volgens de bovengenoemde punten onrechtmatig is, heeft de operator het recht de gebruiker de diensten te weigeren of eigenhandig zonder waarschuwing de advertentie inhoud te verwijderen.

De gebruiker moet de diensten rechtmatig en naar wettelijke regels gebruiken. Wanneer de gebruiker de diensten niet naar de AV, onrechtmatig of voor onjuiste doelen benut,heeft de operator het recht , de gebruiker voor verantwoording te roepen of de gebruiker sancties op te leggen.

De operator mag de door de gebruiker geactiveerde advertentie inhoud voordien en ook nadien controleren.

IV. Vergoeding van diensten

Enige diensten van de site www.investorpartner.nl (zakelijke aanbiedingen zoals advertenties activeren) zijn naar de kostenplichtig volgens de actuele prijslijst. De gebruiker  kan en mag de prijs uitsluitend alleen via de aan www.investorpartner.nl geschriebene betalingsmogelijkheden (PayPal of online overmaking) betalen.
De aan betaling gebonden diensten worden na een geslaagde betaling (via de www.investorpartner.nl een automatische e-mail naar de gebruiker stuurt) op werkdagen direct ( Pay-pal) of op werkdagen binnen 48 uur (ovevrschrijving) geactiveerd. Na de betaling maakt de operator van ww.investor-partner.nl  een elektronische factuur die per email wordt verstuurd naar het door de gebruiker gegeven e-mail adres. De gebruiker gaat ermee akkoord, dat de operator alleen nog elektronische facturen maakt en verzendt per email.
De door de gebruiker betaalde prijs, retourneerd de www.investorpartner.nl niet, uitgezonderd in gevallen, waar het foutieve diensten van de operator betreft.

V. Kontakt

De klantendienst van www.investorpartner.nl ontvangt vooral per email de klachten en vragen van de gebruiker. De klantendienst beantwoord de klachten en vragen schriftelijk per email (naar de het email adres wat door de gebruiker is gegeven). De klantendienst onderzoekt en beantwoord de vragen die direct, of binnen de door de Wet bepaalde tijdspanne.


VI. Gegevensbescherming

Alle ondernemingen die ondernemen zijn legaal en hun persoonlijkegegevens  zijn uitermate beschermd, zodat er geen derde toegang heeft tot uw gegevens zonder toestemming . Investor Partner neemt echter op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid voor gebeurtenissen die buiten onze controle, met inbegrip van , maar niet beperkt tot natuurrampen, waaronder stroomuitval en staking.

VII. Wet en toezichthouders

De voorliggende overeenkomsten wordt beheerst door de wetten van Hong Kong en zijn dienovereenkomstig ontworpen. U gaat onherroepbaar akkoord met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Hongkong in geval van geschillen of zaken als gevolg van of in verband met de onderhavige overeenkomsten, dan wel de uitvoerbaarheid ervan. Wanneer onderdelen van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar blijken, zal het geen invloed hebben op de overige inhoud van de overeenkomsten, Deze blijven geldig en afdwingbaar volgens de regels.


VIII.  Copieerrechten

De webpagina  www.investorpartner.nl, is een produkt van
International Investor-Partner Ltd.
3rd Fl., Jonsin Place, 228,
Queen’s Road East Wanchai, Hong Kong 
Alle Inhoud van deze webpagina is door het recht beschermd!
De inhoud van deze webpagina mag alleen met voorgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar geheel of gedeeltelijk worden gebruikt!
zoeken geannuleerd zoek alles!