woensdag, maart 11, 2015
Bezuiniging

Bezuiniging is , onlangs, uitgegroeid tot een van de meest heftig omstreden begrippen en in de politiek of de media wordt het vaak gebruikt, als een vloek.

Bezuiniging is een zeer tegenstrijdig idee,  het is onderwerp van misverstanden, politieke manipulaties en bedrog. Zoals in januari 2015 Griekse voorbeeld toonde, een anti-bezuinigingsprogramma was genoeg om de verkiezingen te winnen. In het algemeen kan soberheid worden gedefinieerd als een economische houding, het beperken of te bezuinigen consumptie. Bezuiniging kan invloed hebben op de inkomens en consumptie. In termen van inkomen, betekent het aanpassen van de inkomsten naar de prestaties (productiviteit en reële inkomen), in het geval van het verbruik aanpassen met financieringsmogelijkheden. In een functionerende markteconomie, is bezuiniging een corrigerende automatisme, het is een manier van aanpassing. Als de groei van het reële inkomen hoger is dan de groei van de productiviteit, zou het resultaat de inflatie zijn. Inflatie is niets anders dan het snijden van het reële verbruik. Als het verbruik hoger is dan het inkomen, leidt het tot schuldenlast, voor een persoon, een bedrijf of een land. De onevenwichtigheden en schuldenlast leidt tot devaluatie van de munt, en door het verhogen van de prijzen van de ingevoerde goederen, genereert het de inflatie. De wisselkoers devaluaties, hand in hand met de inflatie vertegenwoordigen welvaartsverliezen, of ze anders te definiëren, ze zijn markt veroorzaakte ascese. In een striktere en engere zin de bezuinigingen zijn beleidsmaatregelen. Er zijn grote variëteiten van hen, en kan invloed hebben op particulieren, bedrijven, organisaties of staten. De individu (huishoudens) kan snijden consumptie van bepaalde goederen of diensten (kopen minder boeken, of vakantie in het buitenland uit te stellen), kan kijken naar goedkopere varianten van de beschikbare goederen, of in plaats van naar het restaurant koken thuis etc. De bedrijven kunnen optimaliseren of kostensnijding van hun producten, kunnen goedkoper servicers of leverancier selecteren, rationaliseren met arbeidskrachten en er zijn nog verschillende andere mogelijkheden te noemen. In het geval van staten,  is bezuiniging voornamelijk gerelateerd aan de begroting. Fiscale bezuinigingen kan betekenen snijden uitgaven of het verhogen van de belastingen. De voordelen van het beleid gebaseerd bezuinigingen zijn dat ze meer kunnen gericht, geregisseerd, correctief en selectieve, terwijl de markt geïnduceerde bezuinigingen blind zijn en meestal de economie en de samenleving raken. Het kan direct richten op de belangrijkste bronnen van problemen (overschrijding of de verspilling van middelen) tijdens het opslaan van zowel operationele sectoren. Beleid bezuiniingen scheppen mogelijkheden en de druk voor meer directe acties om de prestaties en het concurrentievermogen te verbeteren. Zoals de devaluatie of de inflatie verspreiding verliezen concurrentievermogen en welzijn voor de hele samenleving, de bezuiniging van de markt automatismen is minder pijnlijk en makkelijker kan door het publiek worden geaccepteerd. Dit is de reden, waarom bijvoorbeeld politici liever devalueren tegen een aantal concrete en meer impopulaire bezuinigingsmaatregelen. Omdat beleid ascese meer invloed hebben op concrete zakelijke of sociale belangen, is het niet verwonderlijk dat zij onderwerp van verhitte politieke debatten en confrontaties. De illusies over de devaluatie van de munt zijn bijzonder algemeen, en ze zijn niet alleen gedeeld door het grote publiek, maar ook door de media en deskundigen. Er bestaat geen twijfel over, dat de wisselkoers een belangrijk aanpassingsmechanisme is. Maar in tegenstelling tot de algemene gedachten, in de werkelijkheid zal de devaluatie het concurrentievermogen  niet vergroten. Hoger concurrentievermogen zou leiden tot vermindering van de kosten of de verbetering van de kwaliteit van onze producten. Dat is niet het geval. De devaluatie voorbijgaand verhoogt de prijzen van de exportproducten (in nationale valuta), maar dat geldt ook voor importeren. Het verbetert verkoopbaarheid van producten en kunnen producenten blijven op de markt. Tegelijkertijd wordt inflatie geinducereeerd,  die met grote waarschijnlijkheid, vroeg of laat leiden tot hogere kosten. Dus op de korte termijn gaan "concurrentievermogen" en winsten verloren. Als er niets verandert, zou verder devaluaties worden niet vermeden. De devaluatie op zich is dus geen geneesmiddel, maar een verlichting van de pijn. Het kan echt helpen bij een aanpassing, het geven van een bepaalde soort van de ademhaling tijd voor het maken van stappen voor echte verbetering van het concurrentievermogen. Maar deze stappen kunnen niet worden opgeslagen. Mystificatie van de mogelijkheden van de devaluatie zijn vaak verbonden met populistische aanvallen tegen "bezuinigingsmaatregelen" . De monetarisme uit de jaren 1970 bracht radicale en kwalitatieve wending in het economisch beleid. Monetarisme is niet alleen beleid, maar na de definitieve ineenstorting van gouden standaard, het is een economie bediening systeem. Het monetarisme is zeer zeker verpand aan de vrije markt, maar stelt de contrasterende  staatsinterventie voor Keynesianisme en de vrije marketeer monetarisme is vrij misleidend. De liberalisering en deregulering werd door monetarisme alleen gezien als een manier om afschaffing van verstorende factoren van het efficiëntie economische beleid, terwijl het in het voordeel is van vrij strikte staatsinterventie in de verdediging van de prijsstabiliteit. Keynes zag werkloosheid als de grootste bedreiging, terwijl monetaristische Friedman de inflatie. Maar inflatie is even formidabel sociale ziekte, namelijk die niet slechts een deel, maar de samenleving. Inflatie kan ondermijnen concurrentievermogen, de duurzaamheid van de economische groei, winst vooruitzichten en devalueren besparingen. De monetarisme fundamenteel veranderd de mogelijkheden en de manieren van soberheid. Door strikt beheersen van de inflatie, het praktisch uitgesloten of althans zeer beperkt de vrije markt automatismen van de prijzen en wisselkoersen, en het betekende dat ze moesten worden vervangen door directe beleidsmatige bezuinigingsmaatregelen. Het is niet verwonderlijk dat de heftige kritiek tegen monetarisme en bezuinigingen gaan hand in hand. De bezuinigingsdiscussies werden met betrekking tot de behandeling van recente Eurocrisis bijzonder verhit. In de EU, de gegeven monetaire unie constructie toont het vaste voornemen van de beslissers EMU te implementeren en vooral de gemeenschappelijke munt met een lage en controleerbaar niveau van de inflatie. De eenheidsmunt, voor Duitsland in het bijzonder, was alleen aanvaardbaar als het niet meer inflatie dan de Duitse nationale valuta (DM) in het verleden had. Dit in het algemeen viel samen met de belangen van alle andere lidstaten De scherpe kritiek op het bezuinigingsbeleid is zeker niet zonder fundamenten voor vele redenen. De stabilisatie beleid voorgesteld en nagestreefd zijn zeer restrictief en deflatie. Dat geldt met name voor de Euro-crisis beleid ondersteund door de "trojka" (Europese Centrale Bank, de Commissie en het IMF), vooral vanwege de extreem strenge nadruk op prijsstabiliteit en evenwichtige begroting. In veel gevallen, als gevolg van foutieve nationaal beleid en het verbruik buiten de capaciteiten, waren de corrigerende bezuinigingen onvermijdelijk. Hoe ver waren enkele van de ascese overdreven, is echter sprake van concrete analyse of overweging.? Maar wat belangrijker was, dat in de meeste gevallen, geen twijfel over bestond, dat zij zeer deflatoire bleek te zijn. De  soms drastische bezuinigingen, zowel in de openbare en de particuliere consumptie, beroofd de groeimogelijkheden van de landen , en dwong hen in een vicieuze cirkel. Het gebrek aan groei resulteerde in nieuwe tekorten, verdere toename van de schuldenlast, en riep op tot nieuwe beperkingen. In de crisis landen, bereikte de werkloosheid een sociaal ondraaglijk niveau, en de schandalige jeugdwerkloosheid is bijzonder gevaarlijk, zowel in sociaal en politiek vlak. Landen, zoals Griekenland, kregen een uitzichtloze situatie. De bezuinigingsmaatregelen blijken vaak anti-sociaal of sociaal en politiek controversieel te zijn. Met grote waarschijnlijkheid de dertiende of veertiende maand pensioenen of salarissen waren net voor het kopen van stemmen, en ze misten de financiële realiteit achter hen. Maar in veel gevallen reële en gerechtvaardigde sociale overdrachten werd het slachtoffer van bezuinigingen, en als alternatief, bijvoorbeeld, de mogelijkheden van de belasting op vaak excessieve winsten van sommige sectoren (belasten van banken) worden gemist. In belasten, als tegen de progressieve inkomstenbelasting, de toenemende en hoge VATS zijn typische bezuinigingsmaatregelen, die vooral de lagere inkomens volkeren raken. De regeringen zijn gretiger en actiever in het  snijden van de sociale uitgaven, dan vastklemmen op extreme belastingen van bepaalde zakelijke kringen. Het is niet overdreven om te zeggen, dat als alle fiscale verplichtingen naar behoren vervuld waren, de meeste landen geen begrotingssaldo problemen zouden hebben. Het is duidelijk, dat om misverstanden en misleiding te voorkomen, moeten we concreet analyse het bezuinigingsbeleid van een land of een organisatie doen, en pas dan kunnen we beslissen, wat er is gebeurd in de werkelijkheid. Was het noodzakelijk om bezuinigingen te maken, in welke vorm en hoe werden ze geïmplementeerd, wat was hun efficiëntie en wat waren de echte gevolgen? Bezuiniging is een normaal gelijktijdig van rationeel functioneren van een economie, en het hangt alleen op hun concrete vormen en de omvang, of, hoe en door wie ze zijn aanvaardbaar en acceptabel. Zoals in het algemeen, het publiek is er vijandig tegenover , de politici en overheden hebben de neiging om te verhullen en te manipuleren.


Etiketten: verbruik, inkomsten, inflatie, mogelijkheid, winst

Geeft u het eerste commentaar!
Wanneer u het artikel bevalt, deel het
comments powered by Disqus
zoeken geannuleerd zoek alles!