maandag, december 15, 2014
Kapitaal

Kapitaal is in de economische wetenschappen een begrip dat in verschillende betekenissen wordt gebruikt. De belangrijkste daarvan zijn: Kapitaal is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij. Kapitaalgoederen (of productiegoederen) zijn goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren. Hiervoor wordt ook wel de term productiemiddelen gebruikt.

Kapitaal 
Kapitaal is in de economische wetenschappen een begrip dat in verschillende betekenissen wordt gebruikt. De belangrijkste daarvan zijn: Kapitaal is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij. Kapitaalgoederen (of productiegoederen) zijn goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren. Hiervoor wordt ook wel de term productiemiddelen gebruikt. Wanneer we het over de 'productiefactor kapitaal' hebben, bedoelen we meestal dit kapitaalbegrip. Men spreekt dan wel van 'concreet kapitaal'.Kapitaal is het totaal van kapitaalgoederen in een maatschappij. Kapitaalgoederen (of productiegoederen) zijn goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren. Hiervoor wordt ook wel de term productiemiddelen gebruikt. Wanneer we het over de 'productiefactor kapitaal' hebben, bedoelen we meestal dit kapitaalbegrip. Men spreekt dan wel van 'concreet kapitaal'.Kapitaal is de geldswaarde van de kapitaalgoederen in de maatschappij. Waar het concrete kapitaalbegrip betrekking heeft op een in principe heterogene groep goederen, is hier het begrip homogeen gemaakt door de verschillende goederen te vermenigvuldigen met hun respectieve prijzen. Men spreekt dan wel van 'abstract kapitaal': een beschikkingsmacht die reeds belichaamd kan zijn in machines e.d., maar die ook nog in de geldvorm kan bestaan.Kapitaal is een productieverhouding. De nadruk wordt gelegd op de beschikkingsmacht, al dan niet in geld uitgedrukt. Bij sommige klassieke economen en bij Marx wordt het kapitaal niet slechts beschouwd als een hoeveelheid productiemiddelen, of de geldswaarde ervan, maar wordt tot het kapitaal ook het loonfonds gerekend. Zie kapitaal (politieke economie).Het kapitaal is in privébezit en wordt uitsluitend aangewend om zo veel mogelijk winst te maken. Het kapitalistische stelsel wordt geregeerd door de macht van dit kapitaal.Kapitaal is het totaal van de kapitaalgoederen waarin het vermogen van een onderneming is vastgelegd (en soms: het vermogen van die onderneming zelf. Zie: kapitaal (bedrijfseconomie).Etiketten: Kapitaal, vrij, markt, economie, kapitaalgoederen

Geeft u het eerste commentaar!
Wanneer u het artikel bevalt, deel het
comments powered by Disqus
zoeken geannuleerd zoek alles!