vrijdag, december 12, 2014

Een octrooi of patent is een exclusief (uitsluitend) recht tot het industrieel maken of verkopen van een product of anderszins het exploiteren van een uitvinding. Een octrooi kan door de rechthebbende worden gebruikt als een monopolie op een bepaald stuk techniek.

Verder lezen

Etiketten: patent, octrooi, recht, octrooihouder, uitvinding

Geeft u het eerste commentaar!
zoeken geannuleerd zoek alles!